Guiden kan bruges hvis du selv eller en af dine nærmeste mistrives. Den vil afgrænse problemet og give anbefalinger i forhold til, om og hvilken kontakt der skal ske med en fagprofessionel, og om du kan få effekt af værktøjerne på Det Kan Blive Bedre. Der findes også gode råd til forskellige typer af svære samtaler, eks. med en fagprofessionel eller hvordan du laver en god samtale med dit barn, hvis det ikke trives.

Lad os starte med at se, hvem det handler om.

Start