Tests

tests

Hvis du mistrives og er usikker på, hvad problemet kaldes, finder du her en række tests, der kan give en foreløbig indikation af, hvad fagprofessionelle vil kalde din lidelse samt hvor alvorllig den er. Ud fra dine resultater foreslås de behandlingsmuligheder, der er bedst for dig. 

Tag test