Vi har tilstræbt at udvikle tests, som i sprog og metodik er genkendelige for den professionelle. Brugerne kan ikke på nogen måde foretage en egentlig diagnose, og testene skal derfor udelukkende give brugerne en indikation af, hvori problemet består, samt lede dem i den rigtige retning og mod den rigtige behandling.

Mange tests på denne side er lavet med struktur efter den amerianske DSM-5 standard. Forskellen mellem DSM-5 og den i andre lande gældende ICD-10 standard er minimale i det testudvalg, der er på Det kan blive bedre. ICD-10 er dog en ældre standard, som derfor også står over for en større revision i løbet af 2018. Kriterierne i DSM-5 er mere konkrete, hvorfor denne standard er bedre egnet i en elektronisk kontekst, da den skaber konsistens, hvilket har høj prioritet på en fælles platform som Det kan blive bedre.

Tests har deres begrænsninger, men det er vores tilgang, at en specialisering, som vi stiller krav om (ønsker at fremme) i Det kan blive bedre, øger forståelsen af begrænsningerne i disse tests. En psykolog, der er ekspert i behandling af børn med ADHD, vil eksempelvis kende de små nuanceforskelle mellem ICD-10 kriterierne og DSM-5 kriterierne og vide hvilke kulturelle og kontekstuelle hensyn, der skal tages, når der testes. Eksperten vil eksempelvis i dette tilfælde også vide, hvordan effekten af behandlingen desuden findes i relationerne og systemerne, mere end den individualisering og ofte uheldige sygeliggørelse diagnoserne umiddelbart lægger op til for dem, der ikke er eksperter på feltet.