Vi ser på kvaliteten af relationen mellem bruger og psykolog fordi den forudser resultaterne

Over 1000 undersøgelser viser, at en god relation er en af de bedste forklaringer på gode resultater af terapien. (Orlinsky, Rønnestand, & Willutzki, 2003, Fifty years of process-outcome research). 

Vi måler ikke på psykologens metode, fordi relationen bedre forklarer resultaterne

Mange undersøgelser viser at relationen, ikke psykologens metode, har bedst forklaringskraft på resultaterne. (Fx Krupnick, 1996, The role of the therapeutic alliance in psychotherapy and the pharmacotherapy outcome)

Vi måler på brugernes vurdering af resultaterne, fordi brugernes oplevelse af effekt er bedre end psykologens oplevelse

Undersøgelser viser, at brugernes – ikke psykologens – subjektive vurdering af resultater er den bedste forklaring på den effekt, der senere kan måles. (Bachelor & Horwath, 1999, The therapeutic relationship)

Vi ved at psykologerne ikke evaluerer tilstrækkeligt. Vores tilgang er, at det skal brugerne gøre

Undersøgelse af Whipple and colleagues 2003, Improving the effects of psychotherapy, viste, at psykologer kun evaluerede grundigt i 40% af tilfældene, selv for klienter som var i højrisiko. Brugere af Det kan blive bedre vil ofte i praksis indgå i et forhold, hvor brugeren betaler til psykologen. Specielt i denne situation er det vigtigt, at brugerne løbende evaluerer og at det er brugernes vurdering, som er bestemmende. Det kan blive bedre's tilgang er gennem hele forløbet at bringe brugerne i kontrol over, hvad der sker. De er brugere – ikke klienter.

Vi bruger anerkendt metode til evaluering af samtalerne

Metoden, vi vurderer samtalerne på, bygger på de samme antagelser og tilgange som brugt af Scott D. Miller i SRC – Session rating scale. (Barry L. Duncan, Scott D. Miller, Journal of Brief Therapy, Vol 3, number 1. 2003. The session rating Scale; Preliminary Psychometric Properties of a ”Working” Alliance)

Brugernes kritiske stemme giver bedre fremgang i terapien

Samtidigt håber vi på, at det at lægge op til at evaluere forløbet løbende, gør både bruger og psykolog mere skarpe på at følge effekten.  Vi ved fra undersøgelser, at det, at klienterne kan udtrykke bare lidt kritik eller uenighed, kan få bedre fremgang med terapien. (Hatcher & Barends, 1996, Petients view of psychotherapy, exploratory factor analysis of three alliance measures). Denne effekt vil komme ved siden af, at vi forventer at der sker hyppigere og hurtigere skift af psykolog.